Zbyt szczelne okna. Jak się pozbyć problemów z wentylacją?

Zbyt szczelne okna. Jak się pozbyć problemów z wentylacją?

Szczelność okien jest bardzo ważną cechą, umożliwiającą ograniczenie strat ciepła. Niemniej jednak, kiedy jest zbyt duża, uniemożliwia działanie wentylacji. Brak wystarczająco dużej ilości świeżego powietrza to nie lada problem. Chcąc tego uniknąć, warto wybrać okna wyposażone w system nawiewników. Jeżeli jest już za późno na zmianę decyzji w sprawie rodzaju okien, można zamontować nawiewniki w ścianie.

Okna wyposażone w nawiewniki nie tracą na wartości pod względem szczelności. System elementów umożliwiających dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest kontrolowany. Nawiewniki są tak skalibrowane, żeby w określonych warunkach przepływała przez nie optymalna ilość. Jeżeli ich liczba zostanie odpowiednio dobrana, wentylacja w domu będzie działać poprawnie oraz uniknie się mało komfortowych przeciągów. Niektóre nawiewniki są przeznaczone do montażu w oknach, a inne w otworze okiennym. W pierwszym przypadku nawiewniki montuje się w ościeżnicy, a dokładniej mówiąc między ramą skrzydła i górną krawędzią zespolonej szyby, zaś w drugim między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy. Są również systemy nawiewników wymagające montażu w obudowie zewnętrznej rolety.

Intensywność naturalnej wentylacji jest zależna od kierunku i siły wiatru, a także od temperatury powietrza. Jeżeli wymiana powietrza jest zbyt intensywna, można zasłonić otwory nawiewne bądź wywiewne. Najlepiej zamontować specjalne nawiewniki umożliwiające automatyczną regulację. W niektórych systemach stopień otwarcia nawiewnika zmienia się samoczynnie pod wpływem zmian różnicy ciśnienia na zewnątrz domu i wewnątrz budynku mieszkalnego, a także zmian temperatury bądź wilgotności powietrza. Automatyczna regulacja nawiewników pozwala ograniczyć niepotrzebne straty ciepła oraz utrzymać wymianę powietrza na stałym poziomie, bez względu na warunki pogodowe. Otwory nawiewne powinny znaleźć się we wszystkich pokojach, najlepiej w wyższych partiach ścian. Nie montuje się nawiewników w łazienkach, ze względu na dyskomfort w czasie kąpieli oraz dużą zawartość wilgoci w powietrzu. Może okazać się, że jeden nawiewnik w pokoju nie wystarczy. Zwykle umieszcza się dwa nawiewniki w pomieszczeniach średniej wielkości.Standardowy nawiewnik okienny składa się z dwóch części, a dokładniej mówiąc z zewnętrznego okapu chroniącego przed deszczem i owadami oraz wewnętrznego nawiewnika odpowiadającego za sterowanie ilością napływającego powietrza. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje nawiewników, a mianowicie higrosterowane i ciśnieniowe. Nawiewniki higrosterowane są urządzeniami sterowanymi automatycznie wyposażonymi w czujnik z taśmy poliamidowej analizujący zmianę poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. W zależności od wyników analizy zmienia się otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna jest zależna od kilku czynników, między innymi od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania różnych czynności. Nawiewniki higrosterowane reagują na zmiany wilgotności względnej w przedziale 30 – 70%. Nie wymagają obsługi użytkownika, niemniej posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji minimalnego przepływu powietrza.

Nawiewniki ciśnieniowe są określane także mianem samoregulujących. Mechanizm działania polega na tym, że wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Wielkość jego przepływu jest zależna od różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Każdy nawiewnik ciśnieniowy posiada blokadę umieszczoną w nawiewniku lub okapie. Przy określonej wydajności uniemożliwi zwiększenie przepływu, na przykład w sytuacji, gdy wieje silny wiatr. Nawiewniki ciśnieniowe mogą być dodatkowo wzbogacone w ręczną blokadę, która ogranicza przepływ powietrza do minimum.

Zastosowanie nawiewników jest korzystne ze względu na brak możliwości skraplania się pary wodnej na nadprożach i oknach, co zapobiega powstawaniu pleśni i grzyba. Użytkownik mieszkania ponosi niższe koszty energii cieplnej w porównaniu z normalnym otwieraniem, uchylaniem i rozszczelnianiem okien. Straty ciepła są najbardziej ograniczone, gdy zastosuje się automatyczne nawiewniki. System zapewnia pełen komfort cieplny w pomieszczeniach. Domownicy nie odczuwają przeciągu, jak przy uchylonych oknach. System wentylacji, o którym mowa, jest nowoczesny, automatyczny i trwały. Jednorazowy wydatek za nawiewniki jest inwestycją, która zwróci się po dwóch latach użytkowania oraz w porównaniu do kosztów corocznego usuwania grzybów i pleśni ze ścian jest stosunkowo niski. Korzyścią płynącą z zastosowania nawiewników jest również komfort użytkowania systemu wentylacji. Największą wygodę zapewniają nawiewniki higrosterowane działające sprawnie bez potrzeby regulowania ich przez użytkownika.