Zaprawy murarskie i tynkarskie. Czym się różnią?

Zaprawy murarskie i tynkarskie. Czym się różnią?

Zaprawa murarska i tynkarska są materiałami budowlanymi wpływającymi na trwałość muru. Oferowane mieszanki charakteryzują się dość podobnym składem, lecz można między nimi dostrzec pewne różnice.

Zaprawa murarska obejmuje nieznaczną część muru (ok. 7-9%), ale to od niej w dużej mierze zależy trwałość konstrukcji. Dobra zaprawa murarska charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wiążącymi, świetną przyczepnością do podłoża, dobra urabialnością i wytrzymałością. Zaprawa tynkarska jest rodzajem cementowo – wapiennej zaprawy. Podstawowa różnica dotyczy granulacji użytego piasku i sposobie wykonania.

Zaprawy tynkarskie

Zaprawa tynkarska jest wykorzystywana do wykonania zewnętrznego lub wewnętrznego tynku. Tynk zewnętrzny składa się z trzech warstw, a dokładniej mówiąc z obrzutki, warstwy właściwej i zewnętrznej gładzi. Obrzutka jest wykonywana z gruboziarnistego piasku, natomiast warstwa właściwa z piasku o średniej grubości ziaren. W tynku powstaje system kapilar, których zadaniem jest przepuszczanie wilgoci i soli mineralnych. Elewacje z zaprawy tynkarskiej , które są wykonane prawidłowo charakteryzują się bardzo dużą trwałością. Cementowo – wapienna zaprawa tynkarska jest jednym z powszechnie stosowanych materiałów. Zaprawy tynkarskie są uniwersalne, ponieważ można zastosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, w suchych i w wilgotnych pomieszczeniach oraz na różnych podłożach mineralnych. Ponadto nie trzeba stosować gruntów i preparatów adhezyjnych.Zaprawy murarskie, rodzaje

Zaprawa murarska jest mieszaniną spoiwa, wody i piasku w optymalnych proporcjach. Ze względu na rodzaj spoiwa można wyróżnić:

– zaprawy cementowe

– zaprawy wapienne

– zaprawy gipsowe

– zaprawy gipsowo – wapienne

– zaprawy cementowo – wapienne

W zależności od typu zastosowanych składników i domieszek można uzyskać zaprawę murarską o specyficznych właściwościach (np. zaprawę wodoszczelną, zaprawę szybkowiążącą, zaprawę o niskim współczynniku przewodzenia cieplnego). Wybierając zaprawę murarską należy uwzględnić cechy miejsca prowadzenia prac, a zatem czy są one prowadzone na zewnątrz, czy wewnątrz budynku oraz czy pomieszczenie jest suche czy też wilgotne.

Zaprawy murarskie posiadają szersze zastosowanie w porównaniu z zaprawami tynkarskimi. Można wykorzystać je nie tylko do obrzutek, ale także do wykonania wylewki i podkładu pod posadzki, murowania ścian i fundamentów. Dobrze sprawdzają się one także do wykonywania okładzin ceramicznych.