Zaprawa murarska z betoniarki, czy ze sklepu? Co wybrać?

Zaprawa murarska z betoniarki, czy ze sklepu? Co wybrać?

Zaprawa murarska jest podstawą w trakcie murowania ścian domu. Można przygotować zaprawę cementową w betoniarce, albo kupić zaprawę murarską w sklepie. Zaprawa cementowo – wapienna i cementowa są najczęściej stosowane podczas prac murarskich. Zaprawa cementowo – wapienna charakteryzuje się tym, że jest dobrze urabialna,wiąże się i twardnieje szybciej niż wapienna. Cechuje się różną wytrzymałością na ściskanie określoną za pomocą symbolu literowo – liczbowego. Najbardziej popularną jest M4.

Gotowa sucha mieszanka jest pakowana w worki o pojemności 25 i 30 kilogramów. W trakcie kupowania trzeba zwrócić uwagę na twardość worka. Jeżeli jest miękki, to znak, że mieszanka nie jest zbrylona, lecz świeża i prawidłowo przechowana. Na placu budowy trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Miejsca składu powinno być zadaszone i przewiewne. Gotowa mieszanka jest mieszana z wodą w ilości podanej na opakowaniu. Do pustej betoniarki wlewa się wodę, uruchamia i dosypuje mieszankę. Kiedy oba składniki są w betoniarce, trzeba mieszać je przez około 1 – 2 min. Jeżeli zakres prac jest niewielki i potrzeba mało zaprawy murarskiej, trzeba wymieszać ją w dużym wiadrze za pomocą wiertarki z mieszadłem. Do przygotowania jednego metra sześciennego zaprawy murarskiej potrzeba około 1670 kilogramów suchej mieszanki i około 225 litrów wody.

Cement i wapno wymagają przechowywania w zadaszonym i przewiewnym miejscu, podobnie jak gotową mieszankę. Bardzo ważne jest to, aby materiały nie bł zbrylone i zwietrzały, bo to obniży wytrzymałość przygotowanej zaprawy. Materiały można kupić w workach o masie 25 kilogramów. Aby przygotować zaprawę murarską samodzielnie, należy zgromadzić na placu budowy składniki zaprawy – cement marki 25,wapno hydratyzowane i piasek o wielkości ziaren 0,25 – 2 mm.Piasek nie może zawierać iłu, ziemi roślinnej, czy gliny. Wszystkie składniki odmierza się za pomocą pełnego wiadra zachowując stosunek objętości 1:1:6. Odmierzanie składników za pomocą łopaty nie jest polecane, ponieważ charakteryzuje się o wiele mniejszą dokładnością. Składniki miesza się w betoniarce. Na początek należy wlać około 2/3 zalecanej ilości wody i wsypywać na przemian cement i wapno. Kiedy materiały zostaną połączone, należy dodać piasek i mieszać zaprawę przez około cztery minuty. Ilość wymaganych materiałów do przygotowania jednego metra sześciennego zaprawy murarskiej M4 wynosi 190 kilogramów cementu portlandzkiego marki 25, 106 kilogramów wapna hydratyzowanego, 0,95 metrów sześciennych piasku i 310 litrów wody. Samodzielne przygotowanie zaprawy murarskiej jest nieco tańsze.

Można wykonać zaprawę murarską samodzielnie według starej receptury, niemniej jednak zakup gotowej mieszanki jest o wiele bardziej wygodny. Wadą rozwiązania jest wyższa cena, zaletą zaś optymalnie dobrane proporcje składników oraz różne domieszki poprawiające właściwości zapraw. Aby zadbać o jakość zaprawy, należy pamiętać o odpowiednim przechowywaniu. Cement, który wchodzi w skład zaprawy charakteryzuje się krótszym terminem przydatności. Nie należy używać mieszanki, której termin ważności upłynął. Gotowe zaprawy charakteryzują się tym, że zawierają optymalną liczbę składników. Nie wolno dodawać do nich innych składników niż woda.