Zabezpieczenie budowy przed mrozem i śniegiem. Przygotowanie budowy na przerwę zimową

Zabezpieczenie budowy przed mrozem i śniegiem. Przygotowanie budowy na przerwę zimową

Kiedy nie uda się zamknąć etapu robót ziemnych przed nadejściem zimy, należy przełożyć je do wiosny. Nie należy także wykonywać samych wykopów. Wiosną należałoby bowiem usunąć uszkodzone struktury gruntu i zastępować je chudym betonem. Nie jest to zatem dobre rozwiązanie pod względem ekonomicznym. Jeżeli wykopy są już zrobione, trzeb wyłożyć na ich dnie słomiane maty, albo pokryć wyżłobienia warstwą styropianu, w celu odpowiedniego zabezpieczenia. Wylane fundamenty wymagają większej dbałości. Należy mieć na uwadze to, że podczas zimy pojawiają się wysadziny gruntowe. Są efektem zamarzania wody w gruncie. Do wylania fundamentów warto wykorzystać mrozoodporne materiały. Zastosowanie tego rodzaju materiałów zwiększa odporność fundamentów narażonych na kontakt z wilgocią i zamarzanie. Ławy fundamentowe również trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Można to wykonać poprzez przykrycie ich styropianem i obsypać niewielką warstwą ziemi, jeżeli dom posiada podpiwniczenie. Gdy dom nie jest podpiwniczony, wystarczy podsypać fundamenty ziemią do poziomu terenu.Koniecznie trzeba zabezpieczyć budynki dachem. W przypadku, gdy konstrukcja dachowa jest wykonana, należy zabezpieczyć je deskami bądź płytami wodoodpornymi przykrytymi później papą. W razie braku więźby dachowej, należy prowizorycznie przykryć strop w podobny sposób. Można w ten sposób zapobiec skutkom intensywnych opadów. W przeciwnym razie woda zamarzając może spowodować poważne uszkodzenia.

Prace mające na celu zabezpieczenie miejsca budowy obejmują także drzwi i okna. W ten sposób można chronić inwestycję przed śniegiem, opadami i nieproszonymi gośćmi. Można wykorzystać deski, folię, albo bloczki i pustaki ustawione jeden na drugim. W osłonach należy zostawić małe szczeliny, aby umożliwić wietrzenie się wnętrza. Jeżeli okna są już wstawione, należy zostawić je w pozycji rozszczelnionej.

Gdy budynek jest w stanie surowym zamkniętym, można prowadzić prace wykończeniowe wewnątrz. Budowa ścian działowych czy montowanie okładzin i instalacji jest jak najbardziej wskazane. Podczas wysychania tynków i podkładów podłogowych dom musi być ogrzewany. Należy zapewnić także odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzanie wilgoci. Jeżeli prace wewnątrz domu nie są planowane, ogrzewanie nie jest konieczne. Wystarczy tylko sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych i rozszczelnić okna. Można w ten sposób zapobiec zawilgoceniu ścian. W wykończonym, a niezamieszkałym domu trzeba utrzymywać temperaturę na poziomie 10 – 14 stopni Celsjusza.

Bardzo ważne jest zabezpieczenie instalacji wodnej. Należy spuścić z niej wodę, żeby zapobiec zamarznięciu i rozsadzeniu rur. Trzeba też osłonić styropianem, kawałkiem materiału bądź specjalnym kablem grzejnym wodomierz oraz odkryte odcinki rur.