Wymiary bruzd poziomych i ukośnych <br>pod instalację elektryczną i kanalizacyjną.

Wymiary bruzd poziomych i ukośnych
pod instalację elektryczną i kanalizacyjną.

Bruzdy w ścianach wykonuje się podczas planowania instalacji elektrycznej bądź kanalizacyjnej. Muszą być wykonywane zgodnie z zasadami. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich wymiarów. Poprawnie zrobione bruzdy poziome i ukośne w ścianach murowanych nie zawsze są uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku, co utrudnia ich wyznaczenie.

Głębokość bruzdy zależy od grubości ściany. W przypadku ścian o grubości nie przekraczającej 11,5 cm nie należy wykonywać bruzd. Jeżeli ściana ma szerokość od 11,6 cm do 17, 5 cm, to maksymalna g Głębokość bruzdy wynosi 1,5 cm. W przypadku ścian o szerokości do 22, 5 cm maksymalna głębokość wynosi 2 cm. W ścianach o grubości do 30 cm można wykonać bruzdy o maksymalnej głębokości 2,5 cm. Jeżeli grubość ściany jest większa niż 30 cm, to maksymalna głębokość bruzdy nie powinna przekraczać 3 cm.Istnieją pewne zasady dotyczące wykonywania bruzd poziomych. Odległość między bruzdami o ograniczonej długości powinna być wyższa lub równa dwukrotnej długości dłuższej bruzdy. Szerokość bruzdy nie może przekraczać 1/2 grubości ściany. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości między końcem bruzdy i otworem w ścianie. Nie może być mniejsza niż 50 cm. Ponadto należy pamiętać, ze bruzdy wykonuje się tylko w paśmie szerokości 40 cm nad stropem w stanie surowym lub pod nim. W przypadku instalacji kanalizacyjnej zaleca się zachowanie odległości między wnękami nie mniejszej niż dwukrotna szerokość szerszej z nich. Ważna jest też odległość między wnęką a otworem. Nie może być mniejsza od szerokości wnęki. Do cięcia można użyć frezarki bądź bruzdownicy elektrycznej. Bruzdy poziome i ukośne wykonuje się tylko z jednej strony ściany.