Utylizacja eternitu. Jak bezpiecznie przeprowadzić remont dachu?

Utylizacja eternitu. Jak bezpiecznie przeprowadzić remont dachu?

Remont dachu zawsze jest dużym wyzwaniem, a jeśli pokrycie dachowe zawiera eternit pojawiają się kolejne problemy. Po pierwsze koszt remontu wzrasta. Do tego trzeba jeszcze znaleźć wykonawcę, który posiada koncesję dotyczącą usuwania azbestu. To też może wydłużyć czas remontu. Niemniej jednak remontem dachu powinna zająć się wyspecjalizowana firma. Pomimo trudności usunięcie eternitu ma wymierne korzyści dla zdrowia. Od wielu lat mówi się o szkodliwości azbestu.

Podczas demontażu dachu ekipa wykonująca zadanie powinna zadbać o własne bezpieczeństwo. Niezbędne jest założenie masek i ochronnych kombinezonów. Okoliczny teren trzeba dobrze zabezpieczyć. Należy go ogrodzić. Nie wszyscy o to dbają, ale w miejscu prac remontowych powinno znaleźć się stosowne ostrzeżenie. Płyty azbestowe po usunięciu powinny być przenoszone wytyczoną wcześniej ścieżką. Tą drogę należy zabezpieczyć folią.Niestety pył z azbestu będzie się unosił, jeśli miejsce pracy nie zostanie zabezpieczone i nie zadba się o stosowne działania przeciwdziałające temu zjawisku. Jeszcze zanim dojdzie do ściągnięcia pokrycia, powinno być zwilżanie. Dzięki temu w trakcie ściągania nie zaczną się unosić warstwy pyłu. To właśnie pył jest najbardziej niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ go wdychamy, więc z łatwością przenika do płuc i dalej do całego organizmu. W trakcie ściągania płyt dachowych konieczna jest wzmożona uwaga. Nie można wykonywać czynności, które mogłyby się przyczynić do wzmożonego pylenia.

Azbest jest mocowany do krokwi przy pomocy gwoździ albo wkrętów. Należy usuwać je delikatnie, ponieważ gwałtowne ich wyciąganie doprowadzi do zwiększenia pylenia. Płyt nie można rzucać pod żadnym pozorem. Składa się je ostrożnie w jedno miejsce w workach albo mocnej folii. Muszą być szczelnie zapakowane. W przeciwnym razie azbest dalej by się roznosił podczas przenoszenia płyt. Na paczkach powinny znaleźć się naklejki informujące o obecności azbestu. Odpady zawierające eternit powinny być przekazywane firmie specjalizującej się w odbiorze niebezpiecznych odpadów. Odpady powinny być następnie wywiezione na specjalne składowisko.