Słupy energetyczne i telefony komórkowe a budowa domu. Pole elektromagnetyczne szkodzi?

Słupy energetyczne i telefony komórkowe a budowa domu. Pole elektromagnetyczne szkodzi?

Pole elektromagnetyczne oddziałuje w pobliżu linii energetycznych i stacji telefonii komórkowych. Ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Mieszkańcy miast nie powinni się jednak obawiać. Ich mieszkania są usytuowane w odpowiedniej odległości. Problem pojawia się, kiedy planuje się budowę nowego domu, a działka budowlana znajduje się w strefie oddziaływania pola elektromagnetycznego. Jeżeli siła PEM jest zbyt duża, budowa domu nie jest możliwa. Osoby, które planują nabyć działkę budowlaną powinny upewnić się, że wartość pola elektromagnetycznego będzie niższa lub co najwyżej równa dopuszczalnej.

Strefy w których natężenie PEM jest zbyt wysokie, należy zaliczać do terenów o ograniczonej możliwości użytkowania. Są specjalnie ogrodzone i oznakowane. Dostateczna odległość od linii energetycznej czy stacji telefonii komórkowej nie gwarantuje zadowolenia domowników. Na ich nastrój i komfort życia może mieć negatywny wpływ sama świadomość usytuowania.

Warto napisać parę słów na temat promieniowania elektromagnetycznego. Im gęściej rozmieszczone są słupy elektryczne i stacje telefonii komórkowej, tym lepiej. Wówczas pracują z mniejszą mocą. Ta z kolei ma wpływ na gęstość promieniowania elektromagnetycznego. Im mniejsza moc, tym mniejsze oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Warto wiedzieć, że bezpieczniej jest rozmawiać przez telefon komórkowy na otwartej przestrzeni, albo w pobliżu okna. Jest to związane z oddziaływaniem PEM.

Dokładne wymogi związane z wartością promieniowania elektromagnetycznego zostały zamieszczone w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku, znanej jako prawo ochrony środowiska. Ochrona przed negatywnym wpływem PEM opiera się według niej na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych i bezpiecznych wartości. Ustawodawca zaznacza, że zwiększona emisja z instalacji bądź urządzeń jest dopuszczalna wyłącznie w okresie rozruchu, likwidacji lub awarii. W ustawie określono także instalacje i urządzenia, które z uwagi na to, że emitują pole elektromagnetyczne, wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia. Wśród nich znajdują się między innymi linie i stacje elektroenergetyczne. Można zatem spać spokojnie. Tak przynajmniej sądzą naukowcy.Podsumowując powyższą analizę, jeżeli władze wydadzą pozwolenie na budowę domu w pobliżu urządzeń lub instalacji, które emitują pole elektromagnetyczne, to jego oddziaływanie jest na tyle niskie, że nie będzie miało negatywnego wpływu. Budowa domu bez otrzymania pozwolenia jest nielegalna. Można za to zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Znacznie gorszą konsekwencją jest jednak działanie pola elektromagnetycznego na zdrowie domowników.

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy ludzkie zależy od zakresu częstotliwości i natężenia. Reakcja biologiczna zależy od czasu narażenia, wieku oraz siły oddziaływania. Ustalono cztery strefy. Sfera pola bezpiecznego, w której przebywanie jest nieszkodliwe, bez względu na czas ekspozycji posiada natężenie wynoszące do 1 V/m. Strefa pola pośredniego jest zaś obszarem, w którym przebywanie wymaga okresowego badania lekarskiego i charakteryzuje się nasileniem w granicach 1 – 10 V/m. Strefą pola szkodliwego określa się obszar, na którym natężenie pola wynosi od 10 do 1000 V/m. Można przebywać w tam w ograniczonym czasie. Zabronione jest natomiast przebywanie w strefie pola niebezpiecznego, które ma natężenie wyższe niż 1000 V/m. Działanie pola elektromagnetycznego kumuluje się. Należy pamiętać o tym, że organizm ludzki nie ma receptorów, które odbierałyby informacje o działaniu pola, zatem nie jest także w stanie wytworzyć mechanizmów adaptacyjnych. Skutki promieniowania występują wśród pracowników urządzeń radiokomunikacyjnych i krótkofalowców po minimum pięciu latach ekspozycji na działanie pola.

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może być fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz fizjopatologiczne. Szkodliwość PEM objawia się w postaci takich symptomów, jak bóle głowy, zaburzenia snu, osłabienie i zmęczenie, zaburzenia pamięci, duszności, bóle w okolicy serca i kołatanie serca, obniżenie potencji płciowej oraz zawroty głowy.