Rodzaje ścian murowanych (jedno-, dwu- i trójwarstwowe)

Rodzaje ścian murowanych (jedno-, dwu- i trójwarstwowe)

Ściany zewnętrzne odpowiadają w głównej mierze za to, czy dom jest ciepły i zdrowy. Podczas wyboru rodzaju ścian warto wziąć pod uwagę grubość i wytrzymałość ściany, izolacyjność cieplną i akustyczną, a także dyfuzyjność, ognioodporność i ekonomiczność. Wyróżnia się trzy rodzaje ścian murowanych, a mianowicie jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe.

Ściany jednowarstwowe charakteryzują się tym, że są wymurowane z jednego rodzaju materiału na całej grubości. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, aby zapewnić odpowiedni współczynnik przenikania ciepła. Najczęściej wykorzystuje się bloczki z betonu komórkowego, bloczki keramzytowe wypełnione styropianem bądź porowatej ceramiki. Zastosowane elementy są łączone za pomocą bardzo cienkich spoin eliminujących możliwość powstawania ewentualnych mostków termicznych. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne można też wykonać z kształtek styropianowych łączonych za pomocą zamków i zalewanych na budowie betonem. Wewnętrzna strona jest wykańczana płytami gipsowo – kartonowymi, zaś zewnętrzna zostaje otynkowana bądź obłożona cegłą klinkierową lub licówką.

Ściany dwuwarstwowe są wykonywane w podobny sposób jak ściany jednowarstwowe, niemniej jednak nie dociepla się ich od zewnątrz. W ścianach dwuwarstwowych wewnętrzna warstwa nośna jest tworzona przez materiały konstrukcyjne, a mianowicie cegły pełne lub pustaki. Warstwa wewnętrzna jest wykonywana z materiału termoizolacyjnego. Może to być styropian lub wełna mineralna zabezpieczone cienkowarstwowym, strukturalnym tynkiem.Ściany trójwarstwowe są złożone z trzech warstw, a dokładniej mówiąc z wewnętrznej warstwy nośnej, izolacji termicznej i zewnętrznej warstwy osłonowej. Warstwa osłonowa jest fakturowana i często oddzielona od ociepleniowej wentylowaną pustkę powietrzną. Jest to szczególnie zalecane, jeżeli elewacja została wykonana z materiału o niskiej paroprzepuszczalności. Warstwę zewnętrzną łączy się z nośną za pomocą specjalnych kotew. Do wykonania ściany można wykorzystać różne materiały. Poszczególne warstwy powinny jednak tworzyć razem przegrodę o odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Współczynnik przenikania ciepła nie powinien być niższy niż 0,3 W/m2K.

Ściany trójwarstwowe charakteryzują się tym, ze wymagają większego nakładu pracy, a ich wykonanie jest droższe w porównaniu z pozostałymi rodzajami ścian. Niemniej posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i termoizolacyjne. Dodatkowa warstwa zewnętrza jest dobrą sferą ochronną przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi. Wentylowana szczelina powietrzna odprowadza parę wodną, chłodzi i wentyluję warstwą zewnętrzną wykonaną z ceramiki licowej bądź klinkierowej. Brak szczeliny powietrznej prowadzi do powstania mikrozarysowań, zawilgocenie ściany i pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej.