Radon. Skąd się bierze? Jak zabezpieczyć przed nim dom?

Radon. Skąd się bierze? Jak zabezpieczyć przed nim dom?

Radon jest najcięższym gazem szlachetnym o właściwościach promieniotwórczych. Występuje w skałach i glebie. Jest bezwonny i nie ma smaku. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Radon nie wpływa na organizm ludzki w sposób bezpośredni. Zagrożeniem dla zdrowia są pochodne pierwiastka powstające w efekcie rozpadu cząsteczkowego. Łączą się z aerozolami, a następnie wnikają do układu oddechowego. Dzieje się tak jedynie, gdy stężenie radonu jest wysokie i wynosi około tysiąca bekereli w jednym metrze sześciennym. Radon jest jedynym gazowym pierwiastkiem promieniotwórczym. Pochodne radonu powiązane z pyłami osadzają się na błonach śluzowych narządów układu oddechowego, między innymi w płucach, w nosie, gardle i krtani. Mogą powodować choroby nowotworowe. Radon w atmosferze pochodzi głównie z gleby.Pierwiastek o którym mowa może wniknąć do domu. Największe zagrożenie znajduje się na najniższej kondygnacji, najmniejsze – na najwyższym pierze. Aby dom był bezpieczny, należy zadbać o uszczelnienie wszystkich pęknięć w fundamentach, miejscach przyłączy oraz w ścianach zewnętrznych. Jeżeli pomimo tego stężenie radonu będzie wysokie, należy wykorzystać mechaniczne sposoby. Pierwszą z metod jest wyrównanie ciśnienia wewnątrz budynku z ciśnieniem atmosferycznym. W ten sposób zmniejsza się występowanie zasysania radonu do wnętrza. Inną metodą są specjalne systemy wentylowania fundamentów, albo stosowanie folii antyradonowych. Można wykorzystać je na etapie budowy lub po jej zakończeniu. Radon można także usunąć poprzez zastosowanie odpowiedniej wentylacji wewnątrz budynku.