Ogrzewanie gazem płynnym. Co to jest? Jak je wykonać?

Ogrzewanie gazem płynnym. Co to jest? Jak je wykonać?

Pierwszą kwestią jaką należy poruszyć mówiąc o ogrzewaniu mieszkania gazem płynnym jest plan instalacji zbiornikowej. Należy go wykonać jednocześnie z wykonywaniem projektu domu. Niekiedy projekt domu uwzględnia plan instalacji zbiornikowej, co jest bardzo korzystne, bo cena planu instalacji zbiornikowej jest wliczana w cenę projektu domu. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Zbiornik na gaz płynny montuje się na zewnątrz domu. Zwykle umiejscawia się go w niewielkiej odległości od mieszkania, albo umieszcza się go pod ziemią.

Zbiornik z gazem płynnym łączy się z domem za pomocą przewodu. Koszty związane z zakupem zbiornika są bardzo wysokie, co ma negatywny wpływ na popularność tego systemu grzewczego. Niemniej jednak dystrybutorzy gazu płynnego oferują dzierżawę i wypożyczenie zbiornika gazu płynnego. Należy zgłosić się do dystrybutora gazu płynnego, który podłączy instalacje do mieszkania i zadba odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami oraz zorganizuje zbiornik na gaz płynny. Klient ponosi koszty dzierżawy i użytkowania zbiornika. Między nim a dystrybutorem zostaje zawiązana umowa, w której zawarta jest ilość gazu, jaką zobowiązuje się nabywać klient. Gaz płynny będzie dostarczany przez firmę zajmującą się montowaniem instalacji. W przypadku, gdy będzie chciał zrezygnować z zakupu gazu w trakcie obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do zapłaceniawysokiej kary. Poza tym jeśli decyduje się na zbiornik o pojemności równej lub większej od 7 metrów sześciennych, to konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę zbiornika. W przypadku, gdy zbiornik będzie mniejszy, należy jedynie powiadomić o tym fakcie starostwo.

Do ogrzewania domu przy wykorzystaniu mocy mniejszej niż 50 kW, należy zamówić zbiornik na gaz płynny o pojemności wynoszącej 2,7 metrów sześciennych. Niekiedy teren działki budowlanej znajduje się na terenie, dla którego zrobiony jest już plan zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji konieczne będzie wystąpienie o warunki zabudowy zbiornika z przyłączem gazowym. Do wniosku należy dodać mapę geodezyjną. Kiedy otrzyma się warunki zabudowy, projekt instalacji może zostać zlecony. Należy złożyć projekt ze zgłoszeniem budowlanym. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia go, nie nie zostanie wydane pisemne odrzucenie projektu, prace mogą zostać rozpoczęte.