Kupno działki na spółkę. Co sprawdzić, na co zwrócić uwagę

Kupno działki na spółkę. Co sprawdzić, na co zwrócić uwagę

Przed zakupem działki na spółkę należy sprawdzić księgę wieczystą i ewidencję gruntów i budynków oraz zbadać plan miejscowy. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Równie istotne informacje to:

  • uzbrojenie działki
  • możliwość doprowadzenia do niej mediów<
  • możliwość budowy domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego

W planie miejscowym można znaleźć informację, czy działka może zostać zabudowana w ten sposób, jaki wybrali inwestorzy. Przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży, trzeba udać się do urzędu gminy, w celu upewnienia się, że warunki zabudowy są nadal aktualne. Mogą ulec zmianie na skutek uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzbrojenie działki i możliwości doprowadzenia mediów łącznie z szacunkowym kosztem ich podłączenia należy także ustalić przed podpisaniem umowy. Warto sprawdzić dostęp do drogi publicznej będący jednym z warunków, które muszą zostać spełnione przez działkę budowlaną. Powyższe czynności nie wymagają oględzin nieruchomości. Nie należy jednak na nich poprzestać.

Warto pofatygować się i samodzielnie sprawdzić wielkość i kształt działki pod kątem projektu budowy. Trzeba zwrócić uwagę na rozmieszczenie obiektów uniemożliwiających jego realizację. Najlepszym przykładem są słupy wysokiego napięcia emitujące pole elektromagnetyczne szkodliwe dla zdrowia. Przy okazji można sprawdzić, czy działka nie jest porośnięta krzewami i drzewami rosnącymi od okresu dłuższego niż pięć lat, wymagającymi wycinki. Jest ona bowiem związana z koniecznością uzyskania zezwolenia administracyjnego. Wydanie zezwolenia zależy od uznania organu. Jest ryzyko nieuzyskania zezwolenia, jeżeli interes publiczny będzie ważniejszy od interesu inwestora. Dzieje się tak np. w razie, gdy na działce rosną gatunki roślin objęte ochroną.

Kiedy okaże się, że działka jest atrakcyjna i nie będzie trudności z realizacją projektu budowy, można przystąpić do transakcji. Umowa kupna – sprzedaży musi mieć formę aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie nieważna.