Kupno działki i mapy ewidencyjne. Co sprawdzać przed zakupem?

Kupno działki i mapy ewidencyjne. Co sprawdzać przed zakupem?

Mapa ewidencyjna zawiera informacje dotyczące powierzchni działki, granic i położeniu. Dostarcza danych na temat budynków położonych na działce i ich przeznaczeniu oraz danych technicznych. Osoba sprzedająca działkę powinna okazać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, chyba że nimi nie dysponuje. Wówczas należy złożyć wniosek o ich wydanie. Mapę ewidencyjną można obejrzeć w siedzibie powiatu, w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Mapa ewidencyjna pozwala na określenie powierzchni działki i wytyczonych granic. Warto ustalić te informacje, aby uniknąć kłopotów związanych z wymogami związanymi z budową domu. Budynek musi być ulokowany w przepisowej odległości od granicy, a płot postawiony w granicach działki. Może się zdarzyć, że granica działki na mapie, nie pokrywa się z rzeczywistą.

Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, od jakiego czasu trwa ten stan. Jeżeli trwa od więcej niż 30 lat, to doszło do zasiedzenia przygranicznego pasa gruntu. Wtedy może się okazać, że inwestor kupi mniej terenu, niż wynika z rejestru gruntów i księgi wieczystej. Jeżeli byłyby jakiekolwiek wątpliwości w kwestii wyznaczonych granic, warto zwrócić się do geodety z prośbą o wytyczenie granic działki.