Kontrola i czyszczenie komina? Jak często należy przeprowadzać?

Kontrola i czyszczenie komina? Jak często należy przeprowadzać?

Przewody kominowe mogą być dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Każdy z tych kominów musi być czyszczony, konserwowany i poddawany kontroli. Kontrolę przewodów kominowych narzucają odgórnie przepisy. Każda wymiana lub inne zmiany dotyczące instalacji urządzeń grzewczych nie mogą być przeprowadzane samowolnie. Najpierw musi zostać wydana opinia kominiarska.

Do dbania o komin zobowiązany jest właściciel albo zarządca budynku. Przewody kominowe podlegają corocznej kontroli okresowej. Powinien dokonywać jej mistrz kominiarski. Tylko wtedy kontrola jest zgodna z przepisami.

Każdy rodzaj komina wymaga czyszczenia. Kominy dymowe należy czyścić raz na trzy miesiące lub nawet częściej. Muszą być oczyszczone z palenisk, które są opalane paliwem stałym. Kominy spalinowe mają paleniska, które opala paliwo płynne i gazowe. Można je czyścić trochę rzadziej, ale przynajmniej raz na pół roku.

Konserwacja wszelkich urządzeń grzewczych musi również odbywać się regularnie. Należy trzymać się zaleceń wskazanych przez producenta. Niezbędna jest ponadto kontrola instalacji gazowej – też przeprowadzana okresowo. Dokonuje jej osoba posiadająca uprawnienia, które są określone w ustawie dotyczącej prawa budowlanego. Konserwacja komina nie powinna być przeprowadzana przed jego czyszczeniem i kontrolą.