Kamera termowizyjna. Co daje badanie kamerą? Kiedy warto stosować?

Kamera termowizyjna. Co daje badanie kamerą? Kiedy warto stosować?

Kamera termowizyjna jest urządzeniem analizującym temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Detektory współczesnych kamer termowizyjnych są budowane jako matryce pikseli – pojedynczych detektorów. Każdy z nich przetwarza promieniowanie padające na niego na specjalny sygnał pomiarowy. W oparciu o niego wyznacza się temperaturę badanego obszaru powierzchni. Do określonej temperatury jest przydzielany kolor. Wyniki pomiarowe mają postać zdjęcia termowizyjnego, zwanego także termogramem. Obok wpisuje się także skalę, która pozwala prawidłowo odczytać wyniki pomiaru.

Warto zastosować kamerę termowizyjną, jeżeli planuje się modernizację budynku lub gdy istnieje podejrzenie przegrzania się maszyn. W przypadku domów mieszkalnych kamery termowizyjne są stosowane przez zdesperowanych mieszkańców, płacących coraz wyższe rachunki za ciepło. Badanie termowizyjne pozwala określić, czy jakość wykonanej termoizolacji ścian i stropodachów jest zadowalająca oraz czy straty ciepła są duże. Pomiary kamerą termowizyjną zaleca się wykonywać w nocy, albo nad ranem. Wówczas różnica między temperaturą panującą wewnątrz budynku a temperaturą na zewnątrz wynosi około dwunastu stopni Celsjusza. W takich warunkach pomiar jest najbardziej dokładny.