Jakie prace budowlane można wykonać zimą? Budowa domu

Jakie prace budowlane można wykonać zimą? Budowa domu

Prace budowlane ziemne i fundamenty to czynności związane z budową nie zalecane do prowadzenia zimą. Mrozy powodują twardnienie gruntu, co w efekcie znacznie utrudnia wykonanie wykopu fundamentowego nawet za pomocą koparki. Jeśli wykop fundamentowy został wykonany, należy rozłożyć na jego dnie słomiane maty, albo inny materiał izolujący przed niewielkim mrozem. Fundamenty powinny być posadowione w gruncie poniżej strefy przemarzania. W przeciwnym razie powstaną wysadziny mrozowe powodujące pękanie fundamentów. Głębokość strefy przemarzania w Polsce wynosi od 80 do 140 cm.
Zimą można wykonywać prace wykończeniowe we wnętrzu. Jeżeli można uruchomić prowizoryczne ogrzewanie, to nie ma problemu z murowaniem ścian działowych otynkowaniem, położeniem gładzi i płytek. Aby ogrzać pomieszczenie warto wykorzystać specjalne nagrzewnice, albo zwyczajne przenośne piecyki węglowe. Należy również zadbać o odpowiednią wentylację. Umożliwi odprowadzenie wilgoci z budynku. Podczas tynkowania należy utrzymywać temperaturę minimum piętnastu stopni Celsjusza i wilgotność nie większą niż 70%. Spadek temperatury wpływa na spowolnienie i hamowanie procesu wiązania i twardnienia zaprawy.


Prace elewacyjne można prowadzić zimą pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz wynosi nie jest ujemna, a po ośmiu godzinach od zakończenia prac nie będzie wynosić mniej niż minus pięć stopni Celsjusza. Służą do tego specjalne cementowe zaprawy. Prace będą wymagały większej staranności, a koszty wzrosną. Stąd też nie zaleca się ich wykonywania w okresie zimowym.

Decydując się na wykonywanie prac budowlanych w okresie zimowym warto pamiętać o kilku kwestiach. Nie wolno wykorzystywać zapraw wapiennych. Charakteryzują się tym, że zawierają bardzo dużą ilość wody. Zaprawa powinna zawierać więcej cementu. Zawiera wówczas mniejsza zawartość wody, co pozwoli na zachowanie odpowiedniego czasu wiązania. Można stosować zaprawę cementowo – wapienną, ale tylko w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest wyższa niż minus dziesięć stopni Celsjusza. Dodatkowo trzeba wykorzystać odpowiednich domieszek chemicznych, które przyspiesza wiązanie i twardnienie zaprawy. Warto wykorzystać także dodatki, które spowodują przyrost wczesnej i końcowej wytrzymałości przy zginaniu i ściskaniu. Domieszki sprawiają, że odporność zapraw i betonów na korozję chemiczną zwiększa się, a ścieralność maleje. Zaprawy i beton charakteryzuje się także lepszą wodoszczelnością i mrozoodpornością.