Jak przystosować piwnicę do mieszkalnych celów?

Jak przystosować piwnicę do mieszkalnych celów?

Piwnica niekiedy jest wykorzystywana do mieszkalnych celów. Przystosowanie piwnicy jest kosztowne. Najpierw należy się upewnić, czy w piwnicy nie ma wilgoci. Ma to znaczący wpływ na podniesienie kosztów adaptacji piwnicy do celów mieszkalnych. Piwnica posiada zazwyczaj wysokość 2,2 m, zatem nie nadaje się przebudowy na każdy rodzaj pomieszczenia. Jeśli jej wysokość wynosi minimum 2,5 m, to można ją wykorzystać w każdym celu. W przypadku, gdy piwnica posiada wysokość jedynie 2,2 m, to nadaje się jedynie do siłowni, sauny, albo solarium. Rzecz jasna wynika to z reguł, według których w pomieszczeniach o takich parametrach nie należy spędzać więcej niż czterech godzin. Można rozwiązać problem poprzez obniżenie podłogi piwnicy, niemniej jest to związane z dodatkowymi kosztami.

Jeśli w piwnicy są zamontowane okna to koszty jej adaptacji będą niższe. Okna powinny mieć szerokość stosunkowo dużą, wynoszącą około 90 – 120 cm. W przypadku braku okien, albo ich małej szerokości konieczne będzie zrobienie nadproży w ścianach nośnych budynku. Przy adaptacji piwnicy nie bez znaczenia są też warunki gruntowo – wodne. Jeśli grunt jest przepuszczalny, a woda gruntowa znajduje się co najmniej metr niżej od poziomu podłogi piwnicy, to przystosowanie piwnicy do celów mieszkalnych nie będzie zbyt skomplikowane. Znacznie wyższe koszty adaptacji piwnicy do celów mieszkalnych wystąpią w przypadku występowania wód gruntowych powyżej fundamentów. Czasami mimo to, do piwnicy nie przedostaje się woda.Wówczas nie trzeba wykonywać dodatkowych zabezpieczeń. Przeważnie piwnice są podzielone ściankami działowymi i nośnymi, dlatego w przypadku przystosowania ich do celów mieszkalnych niekiedy konieczne może być usunięcie niektórych ścianek. Nie można tego wykonać bez rad i wskazówek konstruktora.

Schody do piwnicy przeważnie są strome i wąskie, dlatego podczas dostosowywania ich do warunków mieszkalnych, należy kierować się normami, które powinny spełniać. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ścian nośnych i stropu. Kiedy przystosowuje się piwnicę do pomieszczeń takich, jak łazienka lub sauna, można wykonać wykop, niemniej jednak trzeba to wykonać w ten sposób, żeby nie naruszyć strefy naprężeń pod fundamentami, ponieważ może to spowodować uszkodzenia w konstrukcji budynku. Jeśli okaże się, że koszty adaptacji piwnicy do celów mieszkalnych będą zbyt duże, to warto oszacować koszty przybudówki.