Jak murować ściany działowe z bloczków silikatowych. Zasady murowania ściany

Jak murować ściany działowe z bloczków silikatowych. Zasady murowania ściany

Popularność ścian działowych wynika między innymi z tego, że posiadają bardzo dobre właściwości izolujące akustyczne. Ich gładka powierzchnia daje duże możliwości w kwestii doboru wykończenia. Ściany działowe wykonane z bloczków silikatowych muruje się z elementów i niewielkiej grubości. Nie należy trwale łączyć ich ze stropem. Wadą jest też to, że układ przegród nośnych nie zawsze daje możliwość bezpiecznego podparcia. W wysokich budynkach ściany działowe sięgają ponad 3 metry wysokości. Jeżeli nie zapewni się im odpowiedniej stabilizacji, nawet niewielki napór może spowodować, że runą.

Do postawienia ścian działowych z bloczków silikatowych, wykorzystuje się wąskie elementy. Ich szerokość waha się od około 6,5 – 12 cm. Ich zadaniem nie jest bowiem przenoszenie obciążeń

konstrukcyjnych. Nie powinny być zbyt szerokie, ponieważ wówczas niepotrzebnie zajmą przestrzeń pomieszczenia. W kotłowni i w kuchni, gdzie na ścianach będą wisieć przedmioty o dużym ciężarze, należy wykorzystać grubsze bloczki, o szerokości wnoszącej 12 – 15 cm. Można zamocować w nich stabilnie łączniki. Ściany posiadają wówczas lepsze parametry akustyczne chroniąc pozostałe pomieszczenia przed hałasem pochodzącym od urządzeń technicznych. W celu przyspieszenia prac, można wykorzystać dwa razy dłuższe bloczki od standardowych. Jeżeli nie planuje się wykończenia ściany tynkiem, można wymurować ją z cegły, aby uzyskać dekoracyjny akcent.Niezwykle ważne jest prawidłowe połączenie ścian działowych z konstrukcyjnymi. Jeżeli zostanie to wykonane źle, to działowe ściany nie będą wytrzymałe i przewrócą się pod naporem większego ciężaru. Połączenia najlepiej wykonać za pomocą stalowych kotew. Podczas murowania ścian nośnych wzdłuż linii planowanych działówek, należy wypuścić z ich spoin wspomniane elementy. Dobrym wyborem jest murowanie ścian nośnych i konstrukcyjnych z elementów o tej samej wysokości, ponieważ wówczas kotwy trafią w spoiny bez problemu. Charakteryzują się tym, że można je dowolnie odginać i przykręcać do powierzchni czołowych bloczków. Należy rozmieszczać je w ten sposób, żeby na wysokości ściany był co najmniej jedna w dolnej i w górnej części oraz na środku.

Przegrody wymurowane z różnych elementów różnią się między sobą ciężarem, a także zużyciem materiałów. Należy uwzględnić do w projekcie. Na twardych silikatowych ścianach można wieszać ciężki przedmioty i przykręcać do nich sprzęty, które są obciążane dynamicznie. Bloczki posiadają zwartą strukturę, a łączniki pozostają stabilne podczas drgań. Nie ma zagrożenia, że się poluzują. Ściany pokojów dziecięcych i umieszczone w ciągach komunikacyjnych są bardziej narażone na uszkodzenia oraz działają na nie drgania wywołane uderzeniami ciężkich przedmiotów. Ich narożniku muszą być odporne na kruszenie się i odłupywanie pod wpływem przypadkowego uderzenia. Silikaty, które są twarde, ciężkie i wytrzymałe świetnie sprawdzą sobie w tej roli. Kolejną zalet jest to, że ściany wzniesione z białych bloczków silikatowych mają równą i gładką powierzchnię. Precyzyjne wymiarowanie elementów pozwala na oszczędność podczas przygotowywania zaprawy. Jej nadmiar nie będzie wypływać ze spoin, zatem nie spowoduje tworzeni się zacieków czy zgrubień na powierzchni ściany. Bardzo łatwo równo ja zatrzeć. Jednolita powierzchnia muru pozwala na wykończenie go każdym rodzajem tynku, nawet cienkowarstwowym, pokrycie tapetą lub pomalowanie farbą.