Hydroizolacja w domu z wilgocią. Odtwarzanie izolacji poziomej piwnicy

Hydroizolacja w domu z wilgocią. Odtwarzanie izolacji poziomej piwnicy

Powszechnie znanym faktem jest, że wilgoć powoduje niszczenie domu, a na dodatek sprzyja powstawaniu mikrośrodowiska niezdrowego dla jego mieszkańców. Dlatego należy zapobiegać pojawianiu się wilgoci, a przede wszystkim likwidować jej przyczyny. Woda bardzo łatwo wsiąka w mury i trzeba zadbać o usunięcie jakichkolwiek miejsc przecieku. Mury zabezpiecza się przede wszystkim poprzez odtworzenie izolacji poziomej piwnicy.

Izolacja pozioma zapobiega przedostawaniu się wody w górę muru. Woda przemieszcza się do góry w efekcie zjawiska zwanego podciąganiem kapilarnym. Najzwyczajniej w świecie woda, która dostanie się do murów domu jest przez nie zasysana, co powoduje jej postępowanie ku górnym partiom budynku. W ten sposób wilgoć dość szybko obejmuje spore obszary muru. Zatrzymanie wilgoci poniżej ścian piwnicy zapobiega problemowi rozprzestrzeniającej się wilgoci. W tym celu należy zadbać o dobrą hydroizolację pomiędzy ławą fundamentową i ścianą. Jakiekolwiek uszkodzenia hydroizolacji mogą skutkować zawilgoceniem domu.W celu zabezpieczenia domu przed wilgocią można zastosować metodę podcinania murów i dzięki niej stworzyć nową izolację poziomą. Piłą lub liną diamentową, jeśli do czynienia mamy z kamieniami, wykonuje się nacięcia 8-12 mm w poprzek muru. Nacięcia są potrzebne, aby zrobić nową warstwę hydroizaolacyjną. Jako materiał wykorzystywane są wodoszczelne płyty z polistyrenu lub polietylenu zbrojonego włóknami szklanymi. Płyty powinny być ułożone tak, aby wychodziły poza obręb muru na 2 mm. Nie można od razy w ścianie wykuć bardzo dużej szczeliny, ponieważ konstrukcja domu zostałaby zachwiana, dlatego robi się to stopniowo. Izolacja pozioma wymaga stabilizacji, którą uzyskuje się dzięki klinom z tworzywa sztucznego. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 25 cm. W szczeliny wpompowywana jest pod ciśnieniem specjalna zaprawa.

Izolację poziomą można wykonać również w inny sposób. W mur wbija się profilowaną blachę falistą. Może być wykonana ze stali chromowanej albo z stali wyposażonej w powłokę chromowo-niklową. Blacha jest ułożona w poprzek muru. Na rynku są firmy, które zajmują się tym typem izolacji poziomej. Do jej realizacji niezbędna jest specjalna maszyna, która wbija blachę. Izolację tego typu można wykonywać wyłącznie w domach, w których spoiny są ułożone poziomo i biegną równolegle. Blacha jest wbijana bezpośrednio w spoiny. Metody nie można zastosować, jeśli mamy do czynienia ze zbrojeniem lub innymi metalowymi elementami, ale też, gdy ścianę tworzą nieregularnie położone kamienie.