Gdzie warto zastosować pręty zbrojeniowe? Żelbet podczas budowy domu.

Gdzie warto zastosować pręty zbrojeniowe? Żelbet podczas budowy domu.

Żelbet to beton zbrojony służący do wykonywania całych konstrukcji bądź tylko ich części. Niemal każdy dom jednorodzinny posiada co najmniej kilka elementów przygotowanych z żelbetu i wzmacniających jego konstrukcję. Niekiedy pręty zbrojeniowe służą do wykonania ścian fundamentowych. Powszechnie są stosowane do wykonywania nadproża, słupów, wieńców i ścian. Służą także do wykonywania schodów, tarasów i balkonów. Wzmocnienia wymagają także wykończeniowa i wyrównawcza warstwa podłogi. W ten sposób można zapobiec pękaniu warstwy, które jest skutkiem skurczu betonu w procesie wiązania. Warto wykorzystać pręty zbrojeniowe do wykonywania nawierzchni narażonych na duże obciążenia. Zbrojenie powinno być zaprojektowane przez konstruktora. Nie należy zmieniać nic bez jego zgody.

Podczas wykonywania zbrojenia warto pamiętać o kilku kwestiach. Czasem trudno dostać takie pręty zbrojeniowe, które zostały przewidziane w projekcie. W pewnych sytuacjach można zastosować inne, jednak należy skonsultować to z inspektorem nadzoru bądź konstruktorem. Nie należy kupować prętów ze stali wykonanej ze stali innej klasy i gatunku.Nie należy zamiennie kupować prętów żebrowanych i gładkich. Kolejną kwestią jest stan prętów. Powinny być oczyszczone. Tłuszcz, rdza i farba negatywnie wpływają na przyczepność do betonu. Poza tym nie należy łączyć prętów w miejscach konstrukcji, gdzie jest rozciągań. Nie wolno łączyć zbrojenia dolnego belek i płyt w środku ich rozpiętości. Zbrojenie dolne nie może być łączone nad podporą. Pręty powinny posiadać odpowiednią otulinę z betonu. Ochroni je przed ogniem i korozją. Jej grubość ie powinna być mniejsza od średnicy pręta. W żelbecie odległości między prętami w elemencie nie powinny być za małe. W przeciwnym razie nie można dobrze ułożyć między nimi betonu. Odległość nie może być mniejsza od średnicy pręta i musi wynosić minimum 2 cm.