Farby elewacyjne. Jakie są ich właściwości? Jakie wybrać?

Farby elewacyjne. Jakie są ich właściwości? Jakie wybrać?

Przy odnawianiu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych stosuje się często farby elewacyjne. Farb elewacyjnych bardzo rzadko używa się natomiast w celu malowania nowych ścian zewnętrznych. Znacznie bardziej popularne jest bowiem stosowanie barwnych tynków cienkowarstwowych. Farby elewacyjne to bardzo szeroka grupa produktów, które są przeznaczone do stosowania na różnych podłożach. Charakteryzują się zróżnicowaną odpornością na blaknięcie i działanie warunków atmosferycznych, jak również na zanieczyszczenia atmosfery, czyli różnego rodzaju pyły, dymy, a także związki siarki, które w połączeniu z wodą powodują występowanie kwaśnych deszczy.

Wśród farb elewacyjnych są farby akrylowe, które stosuje się do malowania elewacji budynków znajdujących się w strefach niskiego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Farby akrylowe cechują się bardzo dużą odpornością na blaknięcie. Można barwić za ich pomocą ściany na intensywne odcienie kolorów. Powłoki farb akrylowych są zmywalne. Wadą farb akrylowych jest jednak słaba przepuszczalność pary wodnej. Ma to bardzo negatywny wpływ na wilgotność ścian. Kiedy paroprzepuszczalność jest ograniczona, to para wodna może wykraplać się w warstwie wełny mineralnej, powodując w konsekwencji trwałe zawilgocenie ścian i obniżenie się parametrów ciepłochronnych tych elementów konstrukcji.

Z kolei farby silikonowe, które wykazują własności hydrofobowe, charakteryzują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Elewacje pokryte tego typu farbą są odporne na zanieczyszczenia, dlatego farby silikonowe stosuje się zazwyczaj w rejonach, gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza jest stosunkowo wysoki, na przykład przy drogach. Wśród farb elewacyjnych wyróżnia się też farby krzemianowe, zwane także mianem silikatowych. Spoiwo chemiczne farb tego typu łączy się z mineralnym podłożem. Farby krzemianowe są bardzo trwałe, lecz można nimi pokrywać jedynie surowy tynk i podłoże pokryte preparatami krzemianowymi. Innego typu powłoki będą bowiem uniemożliwiały trwałe związanie farby krzemianowej z podłożem. Wśród farb elewacyjnych jest zatem bardzo duża różnorodność. Przy wyborze farby elewacyjnej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak stopień zanieczyszczenia powietrza, a także podłoże.