Dziura w płycie gipsowo-kartonowej. Naprawa okładziny z płyt g-k

Dziura w płycie gipsowo-kartonowej. Naprawa okładziny z płyt g-k

Płyty gipsowo-kartonowe nie są wyjątkowo odporne na urazy mechaniczne. Wystarczy chwila nieuwagi, aby uszkodzić płytę. Powstała dziura wymaga naprawy, a sposób zlikwidowania uszkodzenia jest zależny od jego wielkości i głębokości.

Usuwanie rys

Rysy i drobne ubytki nie powodują przedziurawienia płyty gipsowo-kartonowej na wylot, dlatego wystarczy zastosować gładź tynkową i zaszpachlować nieestetyczne uszkodzenia. Po wyschnięciu należy starannie wygładzić zaszpachlowane miejsce, zagruntować je i pokryć farbą w odpowiednim kolorze.Likwidowanie dużych ubytków

W przypadku, gdy płyta gipsowo-kartonowa zostanie przedziurawiona, stosowanie gładzi nic nie pomoże. Trzeba wstawić nowy fragment płyty. Należy wykonać w ścianie specjalny otwór mający regularne kształty, np. kwadratowy, prostokątny, w zależności od kształtu dziury. Wycięty kawałek zamontowanej płyty należy odmierzyć i wykonać kolejny z nowej płyty. Należy zachować odpowiednią dokładność przy zdejmowaniu pomiarów. Fragment wycięty z nowej płyty trzeba zamocować w miejscu ubytku. Szczeliny znajdujące się między ścianą i wstawionym fragmentem płyty warto uzupełnić za pomocą taśmy wzmacniającej.

Rozległe uszkodzenia

Uszkodzenia mogą być bardziej rozległe i dotyczyć nie tylko płyt gipsowo-kartonowych, ale także konstrukcji nośnej. W takiej sytuacji naprawa płyty w sposób opisany wyżej nie jest wystarczająca. Konieczne jest odsłonięcie profili i stworzenie nowego fragmentu rusztu pod wstawianą część ściany. Łatanie płyty w przypadku rozległych uszkodzeń jest bezcelowe. Poleca się wymianę całego segmentu. Nową płytę należy przymocować do profili wzdłuż jej krawędzi, stosując wkręty do systemu suchej zabudowy.