Działka ze spadkiem lub nad rzeką. Warto na takiej budować?

Działka ze spadkiem lub nad rzeką. Warto na takiej budować?

Działka ze spadkiem może być wykorzystana do budowy domu. Teren ze spadkiem charakteryzuje się tym, że często występujące są intensywne wiatry. Mogłyby wychładzać budynek. Przed zakupem działki ze spadkiem, warto sprawdzić, jaka jest orientacja skarpy. Nachylenie ku północy jest bardzo niekorzystne dla budowy domu. Najbardziej korzystna w tym przypadku jest działka ze spadkiem o lekkim nachyleniu w stronę południową, częściowo osłoniętym od wschodu i zachodu oraz całkowicie od północy.

Warto pamiętać o tym, żeby przed zakupem działki sprawdzić także dokładniej rodzaj podłoża i poziom wód gruntowych. Nie ulega wątpliwościom, że walory krajobrazowe działek ze spadkiem są ogromne. Ważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i stabilność podłoża. Ulewne deszcze powodują osunięcia ziemi. Dom postawiony na skarpie może ulec wówczas poważnemu uszkodzeniu.

Jeżeli działka jest położona nad rzeką, stawem, jeziorem lub rowem melioracyjnym, teren jest podmokły. W takiej sytuacji warto wykonać wywiad środowiskowy wśród sąsiadów, aby dowiedzieć się, czy ich piwnice nie ulegają podtopieniu. Można się w ten sposób przekonać czy budowa domu z podpiwniczeniem jest dobrym rozwiązaniem. Kolejnym zagrożeniem jest możliwość osunięcia ziemi i podniesienie poziomu wody w zbiorniku wodnym lub rzece na skutek ulewnych deszczy.

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest prosta. Zależy od tego, w jakim miejscu działki jest spadek czy płynie rzeka. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Decydując się na budowę domu na tego rodzaju działce, należy brać pod uwagę konieczność dodatkowych zabezpieczeń, które znacznie podnoszą koszty inwestycji.