Co oznacza współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik g? Jakie współczynniki wybrać dla okien?

Co oznacza współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik g? Jakie współczynniki wybrać dla okien?

Współczynnik przenikania ciepła oznaczany literą U oraz współczynnik, którego symbolem jest litera g są bardzo istotne podczas wyboru okien. Współczynnik przenikania ciepła określa ilość ciepła, która przenika w ciągu sekundy przez element konstrukcyjny o powierzchni jednego metra kwadratowego, kiedy różnica temperatury powietrza po obu stronach przegrody jest równa jednemu stopniowi Celsjusza. Dla okien określa się aż trzy współczynniki przenikania ciepła, oznaczane różnymi symbolami. Uf oznacza współczynnik odnoszący się do ramy okiennej, Ug odnosi się do pakietu szybowego, zaś Uw do całego okna. Podczas gdy dwa pierwsze wskaźniki informują o ilości ciepła przenikającej przez określony element, ostatni informuje ogólnej wartości termicznej izolacji okien. Producent nie zawsze informuje o współczynnikach odnoszących się do szyb i ram. W przypadku dużych okien, warto zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik Ug, ponieważ powierzchnię w głównej mierze stanowi przeszklenie. Z kolei w przypadku małych okien większą rolę odgrywa współczynnik określany symbolem Uf. Wartość współczynnika przenikania ciepła całego okna jest zależna w dużej mierze od proporcji między powierzchnią, jaką zajmuje rama i ościeżnica, a powierzchnią szyb oraz ich współczynników przenikania ciepła.

Współczynnik g jest natomiast wskaźnikiem określającym przepuszczalność energii całkowitej g. Pozwala określić, jaka część promieniowania słonecznego dostaje się do wnętrza domu przez okno. Wartość wskaźnika jest zależna głównie od rodzaju przeszklenia. Największy współczynnik przepuszczalności energii całkowitej posiadają okna oszklone pojedynczo. Jeżeli wybierze się okna o odpowiednio wysokim współczynniku g, można za darmo zyskać ciepło pochodzące z energii słonecznej. W tym przypadku bardzo ważne są również takie czynniki, jak strona świata, w którą okna są skierowane, a także stopień ich zacienienia, stan zanieczyszczenia szyby oraz udział ramy i podziałów powierzchni okien.Z drugiej strony, należy pamiętać, że wartość współczynnika g nie może być też zbyt wysoka, szczególnie dla okien, które są przeznaczone na południową lub południowo-zachodnią elewację. Wówczas pomieszczenia będą się przegrzewać latem, co nie jest korzystne. Najbardziej optymalnym wyborem są okna, których współczynnik U jest równy lub mniejszy niż 0,9, a wskaźnik g równy bądź większy niż 45%. Dzięki oknom o takich parametrach technicznych można znacząco ograniczyć straty ciepła i efektywnie czerpać je z energii słonecznej.

Nieco mniejszy współczynnik mają szyby z powłokami selektywnymi i refleksyjnymi. Szyby selektywne określane również mianem szyb kontroli słonecznej pierwotnie opracowano z myślą o budynkach biurowych, które są wyposażone w klimatyzację mechaniczną. Niemniej jednak sprawdzają się także w budynkach mieszkalnych niewyposażonych w klimatyzatory. Najlepsze szyby przeciwsłoneczne charakteryzują się przepuszczalnością światła słonecznego podobną do szyb ciepłochronnych. W okresie letnim znacząco ograniczają nagrzewanie się pomieszczeń. Z drugiej strony, zimą powodują ograniczenie zysków cieplnych z promieniowania słonecznego. Szyby refleksyjne również mają charakter przeciwsłoneczny oraz są tworzone poprzez nałożenie cienkiej powłoki refleksyjnej na powierzchnię szkła barwionego masie lub typu float. Niektóre szyby należące do tego grona posiadają stosunkowo duży wskaźnik absorpcji. Im bardziej odbijają światło widzialne, tym odbicie ciepła słonecznego jest większe. Są dobrym zabezpieczeniem przed zbytnim nagrzewaniem się pomieszczeń.