Budowa ścian zewnętrznych. Jakich błędów unikać?

Budowa ścian zewnętrznych. Jakich błędów unikać?

Przy budowie ścian zewnętrznych nietrudno o popełnienie kilku błędów. Jednym z najczęstszych błędów jest niestaranność murarza. Spoiny są niedokładnie wypełniane przy murowaniu na zaprawie ciepłochronnej. Często zamiast zaprawy ciepłochronnej wykorzystuje się tańszą, zwykłą zaprawę, której się nie poleca przy wykonywaniu ścian jednowarstwowych. Bardzo często można także spotkać się z błędem, jakim jest niedostateczne ocieplenie lub brak ocieplenia wieńców i nadproży. Należy wystrzegać się także zbyt grubej warstwy klejowej zaprawy. Często wychodzi się z założenia, że będzie pełniła rolę dodatkowego zabezpieczenia izolacyjnego, a tymczasem jej izolacyjność jest naprawdę nikła. W przypadku ukruszonych pustaków, albo bloczków, nie należy ich naprawiać za pomocą zwykłego tynku i zaprawy.

Nadproża należy osłaniać kształtką wykonaną z tego samego materiału , z którego została wykonana reszta ściany. Bardzo często nadproża izoluje się w niewłaściwy sposób. Warto starannie wypoziomować pierwszą warstwę w ścianach murowanych na cienkie tynki. Jeśli pierwsza warstwa będzie wypoziomowana źle, to kolejne warstwy będą krzywe. Końcowy efekt prac budowlanych także nie będą zachwycające, bo ściana będzie krzywa i konieczne będzie naniesienie poprawek, czyli rozpoczęcie wszystkiego od początku.Przy wykonywaniu ścian dwuwarstwowych i trójwarstwowych także popełnia się wiele błędów. Najczęściej dotyczą one izolacji, a dokładniej jej nieprecyzyjnego ułożenia. Niedokładne ułożenie warstwy izolacyjnej skutkuje powstaniem szczelin między płytami ocieplenia. Precyzja jest także wymagana podczas układania izolacji wokół okien. Poza tym bardzo często pozostawia się warstwę izolacyjną bez osłony przed działaniem czynników atmosferycznych. W konsekwencji często powoduje to zamoczenie wełny mineralnej lub wystawienie styropianu na działanie promieni słonecznych. Przy budowie ścian trójwarstwowych trzeba koniecznie użyć optymalnej liczby kotew i je odpowiednio rozmieścić. Jeśli rozmieszczenie będzie niewłaściwe, a liczba kotew za mała, to ściana osłonowa będzie źle związana ze ścianą konstrukcyjną.

Budowa ścian trójwarstwowych wymaga zatem sporej wiedzy i dużego doświadczenia. Dlatego też tego typu prace budowlane warto jest zlecić osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Istnieje wiele firm budowlanych zajmujących się nie tylko budową ścian zewnętrznych, ale także wykonywaniem innych prac budowlanych.