Adaptacja poddasza. Jakich formalności wymaga remont strychu?

Adaptacja poddasza. Jakich formalności wymaga remont strychu?

Różne prace budowlane wymagają uprzedniego załatwienia formalności. Wizyta w urzędzie będzie nieunikniona, jeśli będziemy chcieli zaadaptować nieużytkowe poddasze na cele mieszkalne. Po pierwsze wymagane jest zgłoszenie, że planujemy przekształcić strych w pokoje użytkowe. Po zgłoszeniu zamiaru trzeba czekać na otrzymanie zgody. Konieczne jest uzyskanie zgody na prace budowlane, które mamy w planach. Bez względu na to, czy zamierzamy coś dobudowywać czy wykonywać roboty budowlane wyłącznie w zakresie istniejącego zabudowania planowane prace budowlane trzeba zgłosić. W momencie, gdy poddasze staje się użytkowe należy też powiadomić organ podatkowy, ponieważ od tej pory powierzchnia użytkowa będzie podlegać podatkowi od nieruchomości.Remont strychu w powyższym przypadku to zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Jest to regulowane przepisami budowlanymi zawartymi w ustawie: Prawo budowlane. W art. 71 ust. 1 wymieniono, co jest rozumiane jako zmiana sposobu użytkowania budowlanego. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian budowlanych warto mieć pod rękę ustawę o prawie budowlanym, aby rozwiać wszystkie wątpliwości. Pozwolenie na budowę i zgodę na zmianę sposobu użytkowania danej przestrzeni można uzyskać w starostwie powiatowym.

Takie prace budowlane jak: podniesienie dachu, wstawianie okien połaciowych, zrobienie lukarny lub zmiany związane z konstrukcjami nośnymi wymagają wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby otrzymać pozwolenie, niezbędne jest przedstawienie projektu obejmującego zmiany. Zgoda na przeprowadzenie zmian powinna być wydana w ciągu 30 dni. Jeżeli nie dostaniemy do tego czasu zgody ani nie zostaniemy poinformowani o braku zgody, wtedy jest to równoznaczne z otrzymaniem zgody i możemy przeprowadzić remont.